Deze website maakt gebruik van cookies om u in staat te stellen onze producten te bestellen Meer informatie

Bedrijven in het Groen.

Deze evaluatie toonde een stijgend belang vanwege de privé-bedrijven om een groter « natuur » uitzicht van hun directe omgeving te ontwikkelen. De activiteitenparken betrekken een niet te onderschatten oppervlakte en kunnen, in zekere mate, bijdragen tot een ecologische samenstelling van het landschap. Zekere bedrijven beschikken inderdaad over een belangrijke oppervlakte, soms meer dan 10 ha !

De aanleg van bloemenweiden, de beplanting van hagen en heesters samengesteld uit inheemse soorten zijn voorbeelden van realisaties die gunstig zijn voor de natuur in de directe omgeving van bedrijven.

De goede keuze van de soorten staat toe de gebouwen of de opslagplaatsen beter te omringen en alzo het esthetisch uitzicht van de site te bevorderen.

Het klassieke beheer van deze ruimten kan duur zijn. Daarom is een natuurlijker aanleg van deze ruimten een besparing bij de onderhoudskosten en geeft toch een positief beeld van de onderneming.Enkele bedrijven in het Wetenschappelijk park in Louvain-la-Neuve zijn pioniers op dit vak. Alzo heeft het bedrijf Eli Lilly een zone aangelegd van een oppervlakte van bijna 3 ha, bestemd voor natuur en haar ontdekking.

Het Centrum Monnet doet mee met een actieve deelneming door het personeel. Dat is een fijn middel om elkaar beter te leren kennen en op prijs te stellen rond een natuur ontwikkelingsproject in een bedrijf.
Totaal aantal bezoekers: 1515508 | Aantal bezoekers vandaag: 178 | Aantal geconnecteerd bezoekers: 107
Copyright © 2020 Ecosem sprl. All rights reserved.