Deze website maakt gebruik van cookies om u in staat te stellen onze producten te bestellen Meer informatie

Gentissart : beheer van een provinciaal natuurreservaat.

Streek van Gentissart tot Villers-la-Ville

De oude zandgroeve van Gentissart, gelegen tussen Tilly en Mellery in de gemeente van Villers-la-Ville, werd in 1996 verworven door de Provincie van Waals Brabant om er een didactisch oord van biologisch belang op te richten. De uitbating van het zand onder het grondwater niveau gaf oorsprong aan meerdere watervlakken met een totaal van ongeveer 7 hectaren en zonder milieuverontreiniging. Behalve deze vijvers, is dit oord met een oppervlakte van 26 hectaren, samengesteld uit gevarieerde bodems (braakgrond, remblai, zandvlakte, bebost…).

                  

Dankzij een beheerscomité samengesteld uit 19 leden waarvan verschillende wetenschappers (biologen, geologen, plantkundigen…), hebben de tot op heden gerealiseerde inventarissen in het oord van Gentissart toegestaan zijn biodiversiteit en zijn biologisch potentieel te tonen.

De evolutie van de fauna en flora in de Gentissart streek zal op termijn een groot didactisch belang presenteren.

Het publiek en de scholen kunnen er naar toe, enkel op aanvraag, om er de natuur te ontdekken en te observeren. Overigens is er een observatiepost in voorbereiding, toegankelijk van buitenuit, om eenieder toe te staan watervogels, onder andere, te observeren. Deze genieten, evenals de insecten en de amfibieën, van een bevoorrecht habitat in Gentissart. Het plantenmilieu heeft eveneens een bijzonder interessante diversiteit door de benadering van zo een honderdtal soorten.Gezien de ecologische en wetenschappelijke waarde van deze zandgroeve, werd zij opgenomen als “site Natura 2000”.

Inlichtingen : dienst voor ruimtelijke ordening, tel. : 010/23 62 85
Totaal aantal bezoekers: 1646942 | Aantal bezoekers vandaag: 122 | Aantal geconnecteerd bezoekers: 65
Copyright © 2022 Ecosem sprl. All rights reserved.