Deze website maakt gebruik van cookies om u in staat te stellen onze producten te bestellen Meer informatie

Inlandse struiken

Wij presenteren u hier een selectie van in de natuur voorkomende soorten die goed passen voor de creatie van hagen en bosjes in uw tuin.

Onze keuze is gevallen op klassieke essences voor de hagen (beuk, haagbeuk,…) maar ook en vooral op soorten met bloemen en kleine vruchten om een ecologisch pluspunt aan uw tuin toe te voegen. De meeste van deze bloeiende essences zijn honingrijk en zijn belangrijk voor de vogels in de herfst. 

               

Voor ieder soort stellen wij u een kleine beschrijving voor evenals een foto. U kan zich alzo een eerste idee vormen. Wij blijven natuurlijk ter uwer beschikking voor verdere informaties of raadplegingen aangaande welke soorten kiezen, de afstand tussen de planten, keuze van afdekken met stro,…

Het Ministerie van de Waalse Streek verleent eveneens premies voor het planten van hagen. Als u in Wallonië woont en u beschikt over minstens een lengte van 100m (onderverdeelbaar in delen van 20m), bent u kandidaat !

Contacteer ons ! Behalve de levering van de plantenstekken en eventueel het planten en het onderhoud van uw haag, kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van uw premie aanvraag. 

Wij kunnen u eveneens andere essences leveren, niet in onderstaande lijst vermeld. 


NaamBotanische naamBreedteHoogteKleurFotoDetails
Bosroos ROSA ARVENSIS 2 m. 4 m   Kaart
Brem CYTISUS SCOPARIUS 1.5 m. 2 m Geel   Kaart
Buksboom BUXUS SEMPERVIRENS 2.5 m. 4 m Groen Kaart
Eenstijlige Meidoorn CRATAEGUS MONOGYNA 3 m. 7 m Wit Kaart
Gelderse roos VIBURNUM OPULUS 3.5 m. 4 m   Kaart
Gewone Haagbeuk CARPINUS BETULUS 10 m. 20 m   Kaart
Gewone vlier SAMBUCUS NIGRA 6 m. 6 m   Kaart
Gewone Vogelkers PRUNUS PADUS 6 m. 10 m Wit Kaart
Groene Beuk FAGUS SYLVATICA 15 m. 35 m   Kaart
Hazelaar CORYLUS AVELLANA 4 m. 6 m   Kaart
Hondsroos ROSA CANINA 2.5 m. 3 m   Kaart
Kardinaalsmuts EUONYMUS EUROPAEUS 2 m. 5 m Geelachtig Kaart
Meelbes SORBUS ARIA 5 m. 20 m Wit   Kaart
Meidoorn (Gele) CORNUS MAS 2.5 m. 5 m Geel Kaart
Mispelboom MESPILUS GERMANICA 2.5 m. 4 m Wit Kaart
Rode Kornoelje CORNUS SANGUINEA 3 m. 4.5 m Wit Kaart
Schietwilg SALIX ALBA 10 m. 15 m     Kaart
Sleedoorn PRUNUS SPINOSA 5 m. 6 m Wit Kaart
Spaanse aak (veldesdoorn) ACER CAMPESTRE 9 m. 12 m   Kaart
Sporkehout FRANGULA ALNUS 3 m. 5 m     Kaart
Taxus TAXUS BACCATA 5 m. 20 m     Kaart
Trosvlier SAMBUCUS RACEMOSA 3 m. 4 m     Kaart
Wegedoorn RHAMNUS CATHARTICUS 3 m. 5 m Groenachtig   Kaart
Wilde appelboom MALUS SYLVESTRIS 4 m. 10 m   Kaart
Wilde Liguster LIGUSTRUM VULGARE 2 m. 4 m Wit Kaart
Wilde lijsterbes SORBUS AUCUPARIA 8 m. 15 m Wit Kaart
Wollige sneeuwbal VIBURNUM LANTANA 2.5 m. 4 m Wit Kaart
Zoete kers PRUNUS AVIUM 5 m. 20 m Wit Kaart
Totaal aantal bezoekers: 1646942 | Aantal bezoekers vandaag: 122 | Aantal geconnecteerd bezoekers: 66
Copyright © 2022 Ecosem sprl. All rights reserved.